Kantoren

ProMéxico

ProMéxico

Vaak gestelde vragen

Hier vind je vaak gestelde vragen met betrekking tot verschillende thema’s:


Vaak gestelde vragen

ProMéxico heeft een sectie van promotie materiaal, waar u kunt kijken naar video’s, folders en business tijdschriften. Je kan dit raadplegen via de volgende link: Toon video’s

Mexico heeft een netwerk van 11 vrijhandelsakkoorden in 45 landen. Daarbovenop beschikt ze over 6 Complementaire Economische Overeenkomsten (CEO) (ACE's), en heeft ze Akkoorden ondertekend voor de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen (die de rechtsbescherming van kapitaalstromen naar de productiesector bevorderen) met 25 landen. Mexico ondertekende ook akkoorden ter voorkoming van dubbele belastingen (die de belastingbetaler helpen te vermijden om belast te worden door taksen van gelijke aard in dezelfde periode door twee of meer fiscale rechtsgebieden) met meer dan 31 landen. Handelsovereenkomsten In deze rubriek kunt u alle Vrijhandelsovereenkomsten en Akkoorden zien die Mexico heeft ondertekend sinds de toetreding tot de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel). Tussen deze verdragen die Mexico ondertekend heeft, vindt u onder andere de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NATVO), de vrijhandelsovereenkomst met Europa en het Latijnsamerikaan akkoord voor Integratie (ALADI).

De detailhandel in Mexico is zeer gefragmenteerd en verspreid, ook al is het een proces van verandering. Het aantal grootwarenhuizen en supermarktketens blijft stijgen sinds enkele jaren. In 2009 (laatste beschikbare gegevens), bedroeg de omzet  $839.6 miljard pesos (49.050 miljard euro), door het integreren van allerlei types winkels. De gecumuleerde groei bedroeg 7,4%, gevormd door de groei van supermarkten 9,6%, kledij 5,2% en algemene merchandise 5,1%. Er wordt geschat dat supermarkten, discounters, warenhuizen en winkelcentra een vijfde van de detailhandelmarkt genereren, met ongeveer 20 miljard dollar per jaar, een BBP van 4,5%. De invoering van deze grote centra gebeurt ten koste van de traditionele detailhandel. Toch blijft 40% van de omzet voortkomen uit kleine familiebedrijven. De rest van de verkopen gebeurt op de zwarte markt..

Dienst die er inbestaat om schriftelijke informatie te verschaffen aan een begunstigde via een commercieel adviseur of een bedrijfsadviseur in Mexico met informatie over de volgende items:
- Procedures en documentatie om te exporteren vanuit Mexico
- Tariefbehandeling op de doelmarkten voor Mexicaanse producten
- Commerciele akkoorden van Mexico
- Statistische handelsinformatie op nationaal en internationaal niveau
- Informatie over sectoren en meer die de commercieel adviseur als uitvoerbaar beschouwt Indien u meer informatie wenst, wendt u zich tot:
Het Dienstenloket in uw buurt of via het contactcentrum op de telefoonnummers: (55) 5447-7070 voor Mexico Stad en 01800 EXPORT (3976783) voor de rest van het land. promexico@promexico.gob.mx

U kunt de belangrijkste havens van Mexico bekijken via de volgende link: MIM - Infrastructuur

U kunt de industriele kosten, de arbeidskosten, de operationele kosten en de transportkosten vinden op Kaar van investeringen in Mexico.

ProMéxico heeft een aantal elektronische publicaties die gratis kunnen geraadpleegd worden in de rubriek Informatie om te exporteren, waar u onder andere de Basis gids voor uitvoerders kunt vinden. Hier kunt u algemene procedures en documenten voor het exportproces terugvinden.

Op de Investeringskaart van ProMéxico kunt u informatie vinden over de strategische sectoren in México.

Deze procedure gebeurt op het Ministerie van Financiën, dat je kan bereiken op hun kantoren gevestigd op Alfonso Reyes Nr. 30 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Telefoonnummers: 01800 410 2000, 5729 9100 of via e-mail primercontacto@economia.gob.mx.

Deze procedure gebeurt op het Ministerie van Financiën, deze kan bereikt worden op hun kantoren gevestigd op Alfonso Reyes Nr. 30 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Telefoonnummers: 01800 410 2000, 5729 9100 of via e-mail primercontacto@economia.gob.mx.
Bij ProMéxico bieden we gespecialiseerde adviesdiensten aan waarmee we u kunnen ondersteunen bij de keuze van de certificaten die u nodig heeft voor uw product.
U kunt ook naar de desbetreffende associatie gaan van de sector waar uw product bij behoort.

Het certificaat van oorsprong is een document dat bewijst dat de geëxporteerde handel afkomstig is vanuit een bepaald land. De oorsprong wordt bepaald door het land of het gebied waar het product gefabriceerd werd of waar de laatste ingrijpende verandering werd aangebracht.

Afhankelijk van de vrijhandelsovereenkomst of van het Internationaal handelsakkoord afgesloten door ons land, kan het Certificaat van Oorsprong officiële validatie vereisen van een bevoegde autoriteit als controlerende instantie– dat in het geval van Mexico het Ministerie van Financiën is -, of kan het enkel worden afgegeven door de uitvoerder. Het Certificaat van Oorsprong kan op dezelfde manier van gecontroleerde of van vrije natuur zijn. Van de 12 Vrijhandelsovereenkomsten met 44 landen (VHO’s)(TLCs), zijn er 7 die de uitgifte van Certificaten van Oorsprong aanvaarden met enkel de handtekening van de exporteur en zonder de validering van het Ministerie te eisen, die 7 zijn:
1. Mexico-Verenigde Staten en Canada (TLCAN), 
2. Mexico- Bolivia,
3. Mexico-Costa Rica,
4. Mexico-Chili,
5. Mexico-El Salvador, Honduras y Guatemala (Noordelijke driehoek),  
6. Mexico-Israël en 
7. Mexico-Nicaragua.  

Indien u meer informatie wenst, contacteer dan het Ministerie van Financiën http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/CertificadosOrigenelectronicos.pdf

Mexico is de tweede grootste economie van Latijns Amerika (na Brazilië), en een van de economieën met het hoogste inkomen per capita. Vestigen in het land betekent dus onderhandelen met een aanzienlijk percentage van de Latijns-Amerikaanse markt. Bovendien kan Mexico, in het voordeel van NAFTA, een plaats worden om handel te ontwikkelen met deze zone van vrije handel, genietend van de geografische nabijheid van de Verenigde Staten, de lage arbeidskosten en het groeiende belang van de Latijns-Amerikaanse consument in de Verenigde Staten, die steeds meer producten vraagt die ingevoerd worden vanuit Mexico.

Via onze rubriek van Koophandel onder de paragraaf Informatie om te exporteren kan je de Statistieken van buitenlandse handel vinden, u heeft daar toegang tot: Map van handel, Map van investeringen, Map van landen en informatiebronnen van de overheid zoals de STIVI (SIAVI) (Systeem van Tariefinlichtingen via Internet) dat gegevens over tarieven bevat. 
Een andere optie is de ASIBH (SIICEX) Algeheel Systeem van Informatie over Buitenlandse Handel. 
U kunt ook vragen om gespecialiseerde raadgeving in Mexico op ons portaal.

De Belastingdienst (BD) (SAT), via de Dienst van het Register van Importeurs, verbonden aan de Algemene Douanedienst, is de verantwoordelijke voor het creëren van het complete en vertrouwelijke Register van importeurs, voor de bestrijding van belastingontduiking, voor het bevorderen van de controle van operaties van buitenlandse handel, om de informele economie te vermijden via de controle van importeurs die goederen in het land invoeren en om de naleving van de fiscale verplichtingen van de importeurs te bevorderen; alsook het voorkomen en detecteren van verschillende fraudepraktijken met betrekking tot fraude die de federale schatkist en de productiesectoren benadelen, inclusief smokkel. De registratie aan het Register van importeurs is een vereiste voor personen die wensen te importeren.
Degenen die zich moeten inschrijven in het Register van sectoriële exporteurs zijn enkel diegenen die horen bij één van de volgende markten:

Alcoholische dranken en bier
Alcohol, sterke dranken en vloeibare honing
Bewerkte tabak: (sigaretten, sigaren en andere bewerkte tabak) 
Energydranken

De procedure is gratis.

U kunt zich wenden tot het Ministerie van Economische ontwikkeling in uw staat, u kunt de database hiervan vinden in: Overheden van deelstaten.

U kunt de vorige exemplaren van het Zakenblad online vinden in de volgende rubriek: Lijst van Tijdschriften

U kunt gratis elektronische publicaties opvragen in de rubriek Informatie om te exporteren

U kunt meer informatie vinden over de fiscale stimulansen voor investeringen, die worden toegekend in elke staat, zie de volgende link: MIM

ProMéxico heeft een categorie binnen de categorie Informatie om te exporteren waar je Statistieken van Buitenlandse Handel kunt terugvinden en diverse nationale en internationale bronnen.

De Mexicaanse exporteurs hebben voordeel bij het sturen van oorspronkelijke producten naar het buitenland, omdat ze tarifaire voordelen krijgen als ze hun goederen sturen samen met een certificaat van oorsprong.
Het certificaat van oorsprong is het schriftelijk bewijs dat een product beschouwd wordt als oorspronkelijk uit Mexico. Hiervoor moet je voldoen aan de “eisen van transformatie of uitwerking” die bekend zijn als de regels van oorsprong.
Er zijn verschillende regels van oorsprong opgesteld in de Vrijhandelsovereenkomsten getekend door Mexico en preferentiële regelingen waar de exporteurs van het land van kunnen genieten.

Mexico, ondanks dat het een federale staat is, concentreert zich voor een groot deel op Mexico Stad als administratief orgaan van het land, wat, op zijn beurt, heeft bijgedragen tot het centraliseren ven veel hoofdkantoren van grote bedrijven en de meerderheid van buitenlandse investeringen. Mexico Stad heeft ook een hogere rente dan de rest van het land die zich concentreert op zo een 20 miljoen (potentiële) consumenten.

Mexico heeft een groot aantal grootstedelijke gebieden die concentreren op productie en consumptie, met Mexico Stad op kop, alhoewel andere grote steden zoals Monterrey en Guadalajara niet buiten beschouwing mogen worden gelaten.

Bij ProMéxico, door middel van de gespecialiseerde adviesdienst. U kunt ook het STIVI (SIAVI) (Systeem van Tariefinlichtingen via Internet) consulteren. Dit systeem verschaft informatie over regelgeving, import, export en over de database van exporteurs per tarief tot 2, 4, 6 en 8 cijfers.
http://200.77.231.38/
U kunt ook contact opnemen met de Market Access Map die een interactieve database is van de tarieven en de belemmeringen voor de markttoegang. Het bevat de voorwaarden om toe te treden tot markten (op bilateraal niveau) van 170 importlanden voor geëxporteerde producten door meer dan 239 landen en gebieden.
www.macmap.org

ProMéxico bevordert de integratie van nationale bedrijven voor de exhibitie van hun producten en door verschillende internationale evenementen doorheen het jaar. Consulteer de mogelijkheden die wij bieden om deel te nemen aan de beurzen met nationale vlag alsook individuele beurzen.
Binnen de rubriek van ‘Mexicaans bedrijf’ kunt u het tabblad Evenementen vinden waar u Beurzen en internationale evenementen kunt terugvinden.

U kunt de jaarlijkse en maandelijkse cijfers consulteren alsook de cijfers van de belangrijkste geïmporteerde en geëxporteerde producten en de cijfers in verband met handelsuitwisseling in Mexico van 1993 tot 2012.
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

Het Mexicaanse distributienetwerk bestaat uit heel verschillende kanalen, zoals directe importeurs, makelaars, verkoopagenten, distributeurs, retailers, alsook via dochterondernemingen van buitenlandse exporteurs. De distributeurs-importeurs beginnen een daling te zien in hun belang de dag van vandaag, en ze hebben de neiging om de eenvoudigste en de goedkopere producten voor hun eigen rekening te nemen en zich te gedragen als sales agenten voor de meest gespecialiseerde en duurdere producten. De meest gebruikelijke procedure voor rechtstreekse verkoop van kapitaalgoederen aan eindgebruikers is het verkopen via agenten die bestellen naar de wensen van de kopers. Over het algemeen verkiest men, indien mogelijk, om rechtstreeks te verkopen aan de buitenlandse leverancier,. Rechtstreekse verkoop aan detailhandelaars: De kennis van de markt en het aangaan van zakelijke contacten vereisen een daadwerkelijke uitvoering. Het is sterk aangeraden om een legaal en fiscaal adviseur te hebben om te vermijden dat de onderneming beschouwd wordt als vaste inrichting, wat impliceert dat de onderneming zou onderworpen worden aan inkomstenbelasting. Verkoop verantwoordelijke: Over het algemeen zijn agentes het meest aan te raden in het geval van het verlenen van diensten of het verkopen aan grote klanten, inclusief landelijke, provinciale en lokale overheden en industriële goederen waarvan de opslag duur en moeilijk is. De figuur van de distributeur is echter de meest geschikte voor de verkoop van consumptiegoederen. Sales agent: Het is belangrijk om rekening te houden met de Federale Arbeidswet, de agent kan beschouwd worden als een werknemer van het buitenlands exportbedrijf voor de bewezen diensten in Mexico, ongeacht de nationaliteit of verblijfplaats van de werkgever. Deze wet bepaalt dat elke persoon die verkopen uitvoert onder rechtstreeks toezicht, beschouwd wordt als werknemer voor de persoon aan wie hij verkoopt. In dit geval zal het bedrijf moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die door de wet bepaald zijn. Franchisen: genieten van een goede aanvaarding en een stijgende populariteit in Mexico. Het buitenlands bedrijf verleent het gebruik van zijn intellectuele eigendom, alsook de knowhow in ruil voor royalty’s en andere betalingen voor de franchise. Aan het einde van het contract en in het geval van de overdracht van de knowhow, kan de franchisenemer een concurrent worden. Om dit risico te beperken, kunt u een niet-concurrentieclausule in de franchiseovereenkomst voorzien. Bovendien worden royalty’s belast in Mexico indien ze beschouwd worden als nadelig voor Mexico. In het kader van het verdrag tussen Spanje en Mexico om dubbele belasting te vermijden, mag de belasting niet hoger zijn dan 10% van het brutobedrag van de royalty’s. Indien de genieter van deze royalty’s onderworpen is aan de belasting in Spanje, is deze echter slechts belastbaar in Spanje. Ten slotte moet de franchisegever rekening houden met de Mexicaanse mededingingswetgeving die monopolistische praktijken bestraft (prijsstelling, aankoopverplichting, etc.)

Een exportbedrijf zijn van geldige producten (met een website)
Gedetailleerde en volledige informatie verschaffen over uw bedrijf, uw producten, specificaties en certificaten, etc. (pre-registratie)
Een digitale catalogus van uw producten met minstens drie afbeeldingen van elk product van 300x300 pixels in JPG, PNG of GIF en niet groter dan 500 KB

Producten en/of diensten van de aanvrager in het buitenland promoten via Kantoren van Vertegenwoordiging van ProMéxico in het Buitenland KVB (OREX). De promotie gebeurt door het opsturen van staaltjes, catalogi, prijslijsten en technische specificaties voor de rekening van de begunstigde met als doel om de Mexicaanse exporteur te ondersteunen om zijn producten en diensten te bevorderen.

ProMéxico heeft een lijst van financiële steun via vergoeding voor op voorhand bepaalde activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door consultants of instanties die geselecteerd zijn door bedrijven. Deze activiteiten staan los van ProMéxico.
Op deze manier ondersteunt ProMéxico bedrijven op financieel vlak op het einde van de activiteit. Dat wil zeggen dat de onderneming vóór elke activiteit contact moet opnemen met het dichtstbijzijnde kantoor voor zijn aanvraag. Later en na een beoordeling van de verantwoordelijke leidinggevenden volgt de ondersteuning die de indicator is voor het exacte bedrag dat ProMéxico zal terugbetalen. Door dit bedrag te kennen, kan het bedrijf de activiteiten starten, zodat aan het eind van de activiteit de bijhorende certificaten ontvangt zodat de vergoeding kan worden gegenereerd.
Het is belangrijk om aan te geven dat het toegekende bedrag niet moet worden teruggegeven aan ProMéxico, dat wil zeggen dat het vertrouwen beschouwd wordt als verzonken kosten.

ProMéxico biedt verschillende  instrumenten om zich te scholen en te documenteren in procedures, logistiek en onderwerpen gespecialiseerd in export. Op onze portaal in de rubriek Centrum van Opleidingen en Beoordelingen vindt u de eerste stappen om te volgen, de ondersteunende instrumenten, tips, alsook een Basisgids voor Exporteurs, een gids om te exporteren naar Frankrijk en om te exporteren naar de Europese Unie, etc.

Hier vindt u een kalender van de evenementen van ProMéxico met betrekking tot exposities, congressen, cursussen, seminaries en veel meer op nationaal en internationaal niveau.

U kunt het formaat van de Database van exporteurs invullen en opsturen naar diex@promexico.gob.mx of u kunt contact opnemen met het contactcentrum waar u de registratie van uw gegevens kunt doorgeven via telefoon:

(55) 5447-70-70 voor Mexico Stad.

01 800 EXPORT (3976783) voor de rest van het land.


Dit advies bestaat erin om de NALADI / NALADISA classificatie te geven om Mexicaanse producten te exporteren aan lidstaten van de LAAI (ALADI) (Latijns Amerikaanse Associatie voor Integratie). U kunt deze informatie verkrijgen via Gespecialiseerde advisering die ProMéxico aanbiedt.

Met de metro: Aan het station Universiteit neemt u een minibus naar de Noordelijke periferie, u stapt af aan de voetgangersbrug die recht over het PEMEX ziekenhuis staat, u wandelt twee straten verder langs de periferie tot u ProMéxico bereikt. <
Met de metrobus: Aan het station Perisur neemt u een miniubus naar de Noordelijke perifierie, u stapt af aan de voetgangersbrug die recht over het PEMEX ziekenhuis staat, u wandelt twee straten verder langs de periferie tot u ProMéxico bereikt. 
Met de auto: 
Zuid-Noord.- De ring afslaan recht tegenover TV Azteca, volgen langs Plaza Santa Teresa en de Simon Bolivar hogeschool en even later ziet u het gebouw van ProMéxico. 
Noord-Zuid- De ring afslaan recht tegenover het Ziekenhuis Ángeles del Pedregal, blijven volgen en de omweg nemen naar Picacho die je rechtstreeks brengt tot bij het gebouw van ProMéxico. 

Opmerking: Voor de bezoekersparking, moet u doorgaan op de Camino a Santa Teresa tot nummer 1580.

De financiële steun die ProMéxico aanbiedt is gericht op promoten, advies en opleidingen. Als u financiële steun wenst, kunt u zich weten tot Bancomext of het Ministerie van Financiën. 

ProMéxico heeft een uitgebreide collectie aan publicaties gespecialiseerd in internationale markten. Door middel van deze collectie, beschikken exporteurs, consultants en het grote publiek over de informatie-instrumenten als steun voor hun business projecten. 
Deze publicaties zijn het resultaat van de activiteiten voor onderzoek in ontwikkeling die ProMéxico heeft uitgevoerd en zijn ingedeeld in drie categorieën: technische documenten, exportgidsen, en interactieve gidsen.
U kunt deze informatie raadplegen op Informatie om te exporteren.

Hieronder vind u een lijst van categorieën van diensten die ProMéxico aanbiedt: Mexicaans bedrijf 
Mexicaans bedrijf met exportpotentieel, die bereid zijn om te exporteren of die ietwat ervaring hebben met exporteren. 
Met exportpotentieel: Ik ben gefocust op de nationale markt, ik weet niet hoe ik moet exporteren maar ik heb de intentie en ik heb producten die rechtstreeks of onrechtstreeks geëxporteerd kunnen worden.
Bereid om te exporteren: Ik heb een opleidingstraject voor export doorgelopen en ik ben bereid om te exporteren, of ik ben al onrechtstreeks aan het exporteren. 
Ietwat ervaring met exporteren: Ik heb op zijn minst al één gelegenheid gehad om te exporteren. 
Buitenlandse bezoeker: Bedrijf waarvan het kapitaal grotendeels buitenlands is dat interesse heeft om te investeren in Mexico. 
Bedrijf gelegen in het buitenland dat geïnteresseerd is in de aankoop van Mexicaanse goederen en/of diensten.

ProMéxico werd opgericht op 13 juni 2007, via het Presidentieel decreet, met het doel om de trouwheid van het publiek te segmenteren voor het Ministerie van Financiën, en het heeft een netwerk van 25 kantoren in de Mexicaanse Republiek en 32 kantoren in 22 landen.

ProMéxico is een Mexicaanse Federale overheidsinstelling, die verantwoordelijk is voor het versterken van de Mexicaanse participatie in de internationale economie. Om dit te bereiken, ondersteunt ze de exportactiviteit van bedrijven gevestigd in het land en coördineert ze acties om buitenlandse directe investeringen in het land aan te trekken..

De procedures voor import kunt u vinden bij het Ministerie van Economie, u kunt ons ook bereiken op volgende telefoonnummers: 01800 410 2000, 5729 9100.

In 2009 bedroeg de invoer van machines, apparaten en onderdelen van hoofdstuk 85 en 84, zo een 39,2%  van de totale  invoer, 7,89% uit de automobiele sector, 6,73% aan minerale brandstoffen, 5,42% aan kunststoffen, 3,65% aan precisie-instrumenten en apparatuur, 2,81% aan organische chemicaliën, 2,25% aan ijzerwerken, en 2,21% aan ijzer en staal.

De instelling die deze informatie verschaft is het Ministerie van Financiën, indien u meer informatie wenst kunt u ze contacteren op 01 800 410 2000 (bereikbaar in het hele land), en op hun website Ministerie van Financieën of u kunt de kantoren bezoeken te Alfonso Reyes Nr. 30 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, Mexico Stad Tel: 5729 9100 primercontacto@economia.gob.mx
U kunt de vereisten om te importeren ook consulteren op het portaal van de Douane.

Op het portaal van het Ministerie van Financiën kunt u het Systeem van Tariefinlichtingen via Internet STIVI (SIAVI) terugvinden waar u gerubriceerde informatie kunt raadplegen met een code van 8 cijfers (hoofdstuk, deel, onderdeel en sectie) van de tarieven die van toepassing zijn in Mexico, alsook het volume en de waarde van export en import, de tariefbepalingen en de tariefhistoriek. 
Op het portaal van het Ministerie van Financiën, kunt u de rubriek Statistieken van Internationale Handel terugvinden. In deze rubriek vindt u afbeeldingen, rapporten en consulting systemen over de commerciële handel in Mexico, deze zijn gebaseerd op de officiële informatie verschaft door INEGI en BANXICO. 
U kunt ook onze website raadplegen om statistieken over import te vinden: Statistieken over buitenlandse handel

Om de geschikte markt te vinden voor uw producten, werkt ProMéxico met hulpmiddelen die bedrijven toestaan om de opportuniteiten en bedreigingen te identificeren van elk land. We vermelden hier de drie volgende:
Identificering van Opportuniteiten in het Buitenland.- ProMéxico heeft een platform voor Made in Mexico B2B, waar Mexicaanse bedrijven de vraag kunnen terugvinden via onze Kantoren Vertegenwoordigd in het Buitenland. Deze kantoren nodigen de buitenlandse bedrijven uit om de vraag van hun Mexicaanse producten te registreren en om rechtstreeks berichten uit te wisselen met mogelijke verkopers. http://hechoenmexicob2b.com/ 
ProMéxico verstrekt informatie om de best passende markt voor uw product te identificeren, met behulp van hulpmiddelen om internationalisering van bedrijven te bevorderen, zoals er zijn: 
- Exportrichtlijnen
- Strategische Industrieën 
- Zelfdiagnoses
- Virtuele cursussen 
- Tips om te exporteren (Chatten met commerciële adviseurs) 
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Informacion_para_exportar U kunt uw bedrijf registreren in de Database van Exporteurs, met de bedoeling dat onze kantoren vertegenwoordigd in het buitenland het product en/of de dienst gratis promoten en zodat buitenlandse bedrijven uw bedrijf zoeken. 
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Directorio_de_exportadores_mexicanos

Wij stellen een reeks hulpmiddelen ter uw beschikking die u toestaan om analyse van uw bedrijf uit te voeren om uw exportmogelijkheden te kennen en om de mogelijkheden te identificeren die u moet benutten voor een succesvolle globale strategie. In een eerste etappe is de Exporteur Cyclus het meest aan te raden. 
Autodiagnose voor KMO’s
Deze evaluatietool, gemaakt door het Internationaal Handelscentrum IHC (CCI), staat u toe het niveau van de bereidheid om uit te voeren van uw bedrijf te meten. 
Deze tool is voor administratieve medewerkers van KMO’s die wensen zich te lanceren op de internationale markt met een globale visie van de voorbereidingsgraad van het bedrijf en het werkplan om uit te voeren.
Exportcyclus 
Via deze zelfdiagnose kunt u de kennis van uw export-procedure te weten komen en hiermee preciseren in welke fase uw bedrijf zich bevindt. 
Via een interactief query-systeem, vindt u de zes fasen die deel uitmaken van de exportcyclus. Eens uw behoeftes gedefinieerd zijn, zal het systeem u aangeven welke informatie, advies, publicaties, opleidingen, promotie en beleggers u zullen helpen bij het exporteren naargelang de specifieke situatie en de online zelfdiagnose. 
Verpakkingen en presentatie
Door deze zelfdiagnose kunt u evalueren wat de sterktes en zwaktes van uw bedrijf zijn wat betreft verpakking en presentatie van de exportproducten en diens internationale transport. 
Kwaliteit
Dit systeem staat u toe om de graad van mogelijkheid om de processen te certificeren te weten en te bepalen om op basis van de internationale kwaliteitsnormen ISO 9001:2000.

We raden u aan om uw lancering in de wereld van buitenlandse handel te beginnen met het consulteren van De basisgids voor Exporteur waarin u essentiële informatie en advies kunt vinden, dat u zal toestaan om de belangrijkste aspecten te kennen die vereist zijn om te exporteren.

Om de procedures en documenten voor export te kennen, kunt u de exporteergids raadplegen die u een algemeen overzicht aanbiedt. 
De documenten van deze gids bestaan uit praktische hulpmiddelen zowel voor exporteurs als voor diegenen die zich wensen te integreren in het exportproces. 
Eén van de hulpmiddelen is een Basisgids over procedures en documenten om te exporteren (dit wordt het meest aanbevolen in de eerste fase). Andere hulmiddelen zijn marktgidsen die toestaan om de manier van zaken voeren in specifieke landen te weten te komen alsook de mogelijkheden die ze bieden. Bovendien zijn er ook gidsen over bepaalde sectoren, waar de procedures, tariefregelgevingen en toepasbare technische normen in het exportproces gedetailleerd worden uitgelegd. 
Exportrichtlijnen 
Indien u meer gespecialiseerde informatie wenst, biedt ProMéxico ook nog de Gespecialiseerde adviesdienst aan.

Een exportproject is een analyse die het mogelijk maakt voor het bedrijf om de te volgen procedure om succesvol  te exporteren te kennen, rekening houdend met de verschillende economische, commerciële en sociale aspecten van de doelmarkt als ook de kosten van de douane, vervoer en verzekeringen, om maar enkele op te noemen. 
Om dit uit te voeren, kunt u de elektronische publicaties raadplegen die u kunt terug vinden in de rubriek Informatie om te exporteren en bij de Diensten voor exporteurs 
We raden u aan om berust te doen op de Douane-agent.

De voornaamste exportsectoren in Mexico waren in 2009 hoofdstuk 85 (toestellen en elektronisch materiaal) met zo’n 26,55% van het totaal en hoofdstuk 87 (automobiele sector) met zo’n 14,68%, gevolgd door de sector van minerale brandstoffen (hoofdstuk 27, met zo’n 13,27%), en export op korte afstand van kernreactoren (hoofdstuk 84, met zo’n 12,66%).

De tarieffractie is de universele vorm om een product te identificeren, het identificeert het tarief (de taks) die u betaalt om toegelaten te worden tot het buitenland, alsook om de niet-tarifaire regelgeving te kennen die Mexico en het importland opleggen voor het product.

De douanewet machtigt enkel douane-agenten, de gemachtigde douanier en de SHCP om de tarieffractie te bepalen, afhankelijk van de mate van specialisatie, de technische complexiteiten de risico’s en verantwoordelijkheden die een slechte classificatie impliceren. 
Om de tarieffractie van een product te bepalen, kunt u de volgende alternatieven raadplegen: 
Een douane-agent
De kantoren voor begeleiding van de belastingbetaler en de advisering voor buitenlandse handel van de SHCP
U kunt deelnemen aan de Module van Informatie over Douanekantoren van de CAAAREM

U kunt de Market Access Map van het Centrum voor Internationale handel raadplegen waar u een uitgebreide bron van tarieven en toegangsmaatrelen voor de markt op bilateraal niveau kunt terugvinden.

Via onze rubriek van Koophandel onder de paragraaf Informatie om te exporteren kan je de Statistieken van buitenlandse handel vinden, u heeft daar toegang tot: Map van handel, Map van investeringen, Map van landen en informatiebronnen van de overheid zoals de STIVI (SIAVI) (Systeem van Tariefinlichtingen via Internet) dat gegevens over tarieven bevat. 

Mexico werkt met een Database voor exporteurs, het is een Database die gedetailleerde informatie bevat over de belangrijkste Mexicaanse bedrijven die exporteren alsook de entiteiten en organen die diverse diensten aanbieden voor ondersteuning van export in Mexico. In de commerciële database van Mexico kunt u exportbedrijven raadplegen en bedrijven voor diensten met betrekking tot buitenlandse handel.

ProMéxico werkt met een systeem genaamd Made in México - B2B waarmee u vraag en aanbod van Mexicaanse producten in het buitenland kunt terugvinden. Het is een online en real-time systeem met toegang vanuit de Koophandel rubriek, u kunt ook opzoeken per product, per dienst, per bedrijf of per regio. Deze kansen worden mogelijk gemaakt door de kantoren van ProMéxico in het buitenland.

ProMéxico werkt met de tool Investeringskaart van Mexico; een ruimte ontwikkeld voor de assessoren van investeringsprojecten van globale bedrijven, waar u altijd op een duidelijke en snelle manier de factoren kunt terugvinden die Mexico omvormen tot een uitstekende plaats om te opereren.

In Mexico wordt de buitenlandse investering geregeld door de wet op buitenlandse investeringen, dat werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Staat op 27 december 1993, en die van kracht is gegaan de dag erna. De wet heeft acht titels, 39 artikels en 11 passanten. 
Om de bepalingen van de wet te verduidelijken, bestaat de Buitenlandse investeringswet en het Nationaal Register voor Buitenlandse Investeringen, dat werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Staat op 8 september 1998. Op enkele uitzonderingen na, trad deze verordening in werking 20 dagen na diens publicatie. Het bestaat uit acht titels, 49 artikels en 6 passanten.

Het federaal district en haar grootstedelijk gebied zijn goed voor bijna 20% van de bevolking van het land; het heeft het hoogste inkomen per capita en heeft de meest actieve bevolking. Dit zijn enkele van de belangrijkste redenen die er toe hebben bijgedragen dat dit gebied zich focuste op 57,3% van de DBI-stromen tussen 1999-2009. De staat van Mexico en Nuevo León (Monterrey) alsook de zones die grenzen aan de Verenigde Staten (investeringen in fabrieken) zijn ook gebieden die van bijzonder belang zijn voor het aantrekken van investeringen.

Het Ministerie van Financiën (www.economia.gob.mx) en  het Orgaan voor de Bevordering van Investeringen en Internationale Handel OBIIH (UPINI) van ProMéxico (www.promexico.gob.mx).
De algemene directie van buitenlandse investeringen van het Ministerie van Financiën focust er op om op een kwalitatieve manier een betrouwbare, hartelijke en opportune service te leveren. De service voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de klanten, die voldoen aan de eisen van het Systeem van Beheer van Kwaliteit en verbindt zich ertoe om dit systeem continu te verbeteren op een efficiënte manier. Hiervoor bestaan er 3 Databases die u helpen met deze functies: Meer lezen

De Algemene Directie van Buitenlandse Investeringen ADBI (DGIE) is het Administratieve Orgaan van het Ministerie van Financiën, dat onder andere verantwoordelijk is voor de afgifte van administratie resoluties onder de wet op Buitenlandse investeringen; het beheren en exploiteren van het Rijksregister van Buitenlandse Investeringen RRBI (RNIE); het uitwerken en publiceren van statistieken over het gedrag van DBI in het land. De directie dient ook als Technisch Secretariaat van de Nationale Commissie van Buitenlandse Investeringen; als vertegenwoordiger van Mexico op internationale investeringsfora; als hulp bij het bevorderen en het aantrekken van investeringen; als verspreider van informatie en studies over het investeringsklimaat in het land en als uitvoerder van de richtlijnen van overheidsbeleid inzake DBI.

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa

Uit de verzamelde gegevens van de periode 1999-2009 kunnen we afleiden dat de voornaamste investeerder de Verenigde Staten blijft met 54,1% van het totaal. Op de tweede plaats staat de Europese Unie als geheel met 33,8% (waarvan Spanje 15,2% , Nederland 10,7%, het Verenigd Koninkrijk 3,3% en Duitsland 1,7%) en op de derde plaats staat Canada met 3,8%.

De ontwikkeling van de sector van fabrieken samen met de stimulansen die de NAFTA uitvoerde om meer buitenlandse investeringen aan te trekken waren gericht op de verwerkende industrie. Deze concentreerden zich tussen 1999 en 2009 op ongeveer 43,5% van de BDI. De financiële sector is ook van groot belang, momenteel bijna volledig in buitenlandse handen, met zo’n 25,3%. Handel, transport, en communicatie trekken respectievelijk ook 8,1% y el 6,2% van de investeringen aan gedurende deze verslagperiode.

U kunt deze informatie vinden op de pagina Investeringskaart; dit is een interactieve tool die op een portaal statistieken over Buitenlandse Directe Investeringen BDI (FDI) combineert met de internationale handel en de toegankelijkheid tot de markt. Het staat analyse toe per land, per partner en per industrie. Het omvat ook de handelsstromen en tarieven voor meer dan 150 landen
Bovendien kunt u de volgende bronnen raadplegen fuentes: 
Economische Informatiebank INEGI 
Banxico 
Ministerie van Financiën, Algemene Directie voor Buitenlandse Investeringen ADBI (DGIED)

De Directe Buitenlandse Investeringen BDI (IED) in Mexico, zijn een bijdrage tot de sociale en economische ontwikkeling van ons land. Mexico is zich bewust van de voordelen die deze Directe Buitenlandse Investeringen BDI (IED) bieden, in termen van financiële middelen, het scheppen van werkgelegenheid, de overdracht van technologie, het verbeteren van het concurrentievermogen, etc. Daarom heeft Mexico grote inspanningen gedaan om investeringen aan te trekken.
Zodoende en volgens de cijfers van de Bank van Mexico en het Ministerie van Financiën ontving Mexico in 2009 11,417 miljard dollar aan Directe Buitenlandse Investeringen, wat 38,6% lager is dan in 2008. 
Een belangrijk aspect is dat er de laatste jaren een verandering heeft plaatsgevonden in de structuur van de buitenlandse investeringen die Mexico; men investeert eerder op lange termijn. Deze structuurverandering is grotendeels te wijten aan de aanzienlijke activiteit die wat betreft het aantrekken van buitenlandse investeringen geraakt tot centrale administratie en de overheid van elke staat; de geprivilegieerd geografische locatie van het land en de ontelbare vrijhandelsovereenkomsten waarvan het deel uitmaakt (met de daaruit voortvloeiende stimulans voor de vestiging van bedrijven uit de derde wereld), alsook de open wetgeving en de ondertekening van verscheidene Akkoorden voor de Bescherming en Promotie van Investeringen, waarvan de ABPI met Spanje de eerste was in zijn soort. De DBI kanaliseert zich in de verwerkende industrie, dat 42,3% ontving,  in financiële diensten voor 22,6%; in andere diensten (16,1%); in handel (10,4%); en in andere sectoren (8,6%). Bovendien kwamen de BDI in 2009 voornamelijk uit de Verenigde Staten (50,9%); Nederland (12,8%); Puerto Rico (10,2%); Canada (9,1%); Spanje (5,5%); het Verenigd Koninkrijk (3,7%); Japan (1,6%); Singapore (1,4%) en andere landen voor 4,8%.

We werken met een tool dat analyse toestaat per land, per partner en per industrie. Het omvat ook de handelsstromen en tarieven voor meer dan 150 landen. link